Skip to content

admin

ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น

เรื่อง ประกาศรายชื่อบริษัทผู้ผ่านการคัดเลือกการประกวดราคาซื้อคุรุภัณฑ์ผลิตอาหารหยาบสำหรับเลี้ยงโคเนื้อ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)ตามประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น เรื่อง การประกวดราคาซื้อคุรุภัณฑ์ผลิตอาหารหยาบสำหรับเลี้ยงโคเนื้อ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ได้ทำการประกวดราคาเสร็จสิ้นไปแล้วนั้นบัดนี้วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่นจึงขอประกาศบริษัทผู้ผ่านการคัดเลือกดังเอกสารที่แนบ ดาวน์โหลดเอกสาร ที่นี้ DOWNLOAD

ประกาศวิทยาลัยเกตรและเทคโนโลยีขอนแก่น

  • by
  • March 12, 2022June 24, 2022

เรื่อง การประกวดราคาคุรุภัณฑ์ผลิตอาหารหยาบสำหรับเลี่ยงโคเนื้อ ด้วยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อคุรุภัณฑ์ผลิตอาหารหยาบสำหรับเลี้ยงโคเนื้อด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ใดสนใจสมารถดาวน์โหลด เอกสารได้ที่ dowload ที่นี้

ยอนดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

ขณะนี้เว็บไซต์กำลังปรับปรุ่งเนื่องจาก server ที่ใช้อยู่ชำรุดเสียหานเว็บเดิมเลยไม่สามารถเข้าใช้งานได้ โดยให้ใช้เว็บนี้ไปก่อน เดี๋ยว admin จะทำการอัพเดทเว็บนี้ใช้งานตลอดนะครับ ขอบคุณครับ